نویسنده: آیلین فرزدقی

آیلین فرزدقی نوشته
ترکیه

14

مارس
2019
شهرهای ترکیه
ارسال شده توسط: آیلین فرزدقی /560

شهرهای ترکیه:   برای سفر به ترکیه داشتن اطلاعاتی پیرامون شهرهای ترکیه لازم و ضروری است.   آنتالیا؛ سرزمینی که خورشید هرگز نمی خوابد.     با تک بلیط همراه باشید تا درباره ی سرزمینی که خورشید لبخند می زند، زنده ترین ساحل مدیترانه و با آب و هوای معتدل و تابستان های داغ بیشتر بدانید.   […]