هتل پورتالونا 14 کیلومتر تا شهر  دیدنی و دارای آثار تاریخی جبیل فاصله دارد. هتل پورتالونا تا  فرودگاه 30 دقیقه  فاصله دارد.
این هتل در شهر زیبای گوا قراردارد. این هتل حدود ۴۵ کیلومتر از فرودگاه فاصله دارد . در مکانی به دو ر از سرو صدا قرار دارد و برای اقامت انتخاب مناسبی است.
هتل هالیدی این مسکو سوکولنیکی در مجاورت پارک “Sokolniki” و در مقابل “Metro” بَنا شده است تا امکان دسترسی آسان به مرکز مسکو مهیّا باشد.